November 18, 2017

Digital

เอไอเอส จัดงานสัมมนาใหญ่เพื่อองค์กรธุรกิจ เผยวิสัยทัศน์และนโยบาย “AIS Business Cloud 2017” พร้อมให้บริการ Business Cloud…
เอไอเอส สานต่อวิสัยทัศน์ Digital for Thais ทุ่มเทพลังทั้งองค์กร นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสนับสนุนและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับคนไทย เดินหน้าเปิดแนวคิดใหม่ “AIS…
Facebook ได้ประกาศการเปิดใช้ส่วนร้านค้าสำหรับเพจธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟีเจอร์ซึ่งใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นี้ ได้รับการออกแบบให้ธุรกิจร้านค้าต่างๆ มีทางเลือกใหม่ในการนำเสนอสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่วางขายมีความโดดเด่นสะดุดตามากขึ้นบนเพจ ส่วนร้านค้าบนเพจจะช่วยให้ผู้คนพบสินค้าใหม่ๆ…
ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว ประเทศไทยจำเป็นต้องตื่นตัวและได้รับการผลักดันให้เข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล หรือ Digital Economy เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศ ดังนั้น ขณะนี้ รัฐบาลจึงได้หยิบยก…