January 22, 2018

Insurance

นพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการในครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2560…
บริษัทชื่อใหม่อย่างบริษัทเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่เดิมคือ บริษัทไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากการเข้าซื้อธุรกิจประกันชีวิตของกลุ่มแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ปผู้ดำเนินธุรกิจด้านการเงิน…
ธนาคารออมสิน และ บมจ.ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “ผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างเร่งด่วน โดยส่งทีมลงพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร…
กรุงเทพประกันชีวิต ชูผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การวางแผนการเงิน สำหรับคนรุ่นใหม่และนักธุรกิจเน้นสร้างความคุ้มครองพร้อมบริหารจัดการเงินออม ด้วย บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168 แบบประกันสะสมทรัพย์ที่ช่วยวางรากฐานอนาคตที่มั่นคง ด้วยผลตอบแทนและหลักประกันที่มั่นใจให้ตนเองและครอบครัว คุ้มครองสูงสุดถึง…