January 23, 2018

Investment

กระทรวงอุตสาหกรรมนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ และคณะนักลงทุนกว่า 300 ราย ลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จุดพลุสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี จับมือหน่วยงานเศรษฐกิจพร้อม ด้วยคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ระดับสูงจากญี่ปุ่นกว่า 500 ราย หารือแนวทางการยกระดับและสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกัน เผยญี่ปุ่นให้ความสนใจในนโยบายไ…
ICN ผู้ให้บริการรับเหมาวางระบบ ควง FSS ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการเสนอขายหลักทรัพย์ โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนวันที่ 31 ส.ค. 60 ที่กรุงเทพฯ…

THIS TIME FOR AFRICA

August 25, 2017
พาดหัวนี้ ผมหยิบยกมาจากชื่อเพลง Waka Waka (This Time For Africa) ที่ขับร้องโดยชากีร่า เพลงอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลกปี…
วรวรรณ ธาราภูมิ CEO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ผู้บริหารอารมณ์ดีผู้มีบทบาทในตลาดทุนมายาวนานคนนี้ให้ภาพพัฒนาการของตลาดทุนไทยว่ามีการพัฒนาไปมาก จุดเปลี่ยนที่เห็นชัดคือเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม ซึ่งทำให้คนทั่วไปเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้น…