April 21, 2018

คปภ. ยกทีมเปิดตัวโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน”

October 16, 2017 196

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน”  โครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยผ่านชุมชนต่างๆ ของประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการประกันภัยสำหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวร์รันส์ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  ณ  ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ