April 23, 2018

“สุขสงกรานต์ สดใส ทิพยประกันภัยคุ้มครองทั่วไทย ห่วงใยทั่วถึง”

April 10, 2018 115

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จัดกิจกรรม “สุขสงกรานต์ สดใสทิพยประกันภัยคุ้มครองทั่วไทย ห่วงใยทั่วถึง” เพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย โดยให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง ณ อาคารทิพยประกันภัยสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาพร้อมกันทั่วประเทศ