April 23, 2018

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับรางวัล นักบริหาร รพ.ดีเด่น

April 11, 2018 100

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับรางวัล “นักบริหาร โรงพยาบาลดีเด่นประจำปี 2561” ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้าน สังกัดสาธารณสุข จากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี ของกรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้