September 24, 2017
chonticha

chonticha

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ BAM Property Design Contest ครั้งที่ 2 โดยนายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปรับปรุงและออกแบบตกแต่งภายในทาวน์เฮ้าส์ ณ หอประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์ Takeshi Tokuhisa, อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะ   รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr. Shigeki Kobayashi ผู้แทนจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย   ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติอีกกว่า 100 คนจากองค์กรและสถาบันญี่ปุ่นชั้นนำประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนานาชาติ  เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานมหาวิทยาลัยชิบะ (Bangkok Center) อย่างเป็นทางการ ณ ห้องจริณยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานมหาวิทยาลัยชิบะแห่งนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี ระหว่างมหาวิทยาลัยชิบะและมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการทำวิจัยระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอาหาร ร่วมกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน      นอกจากนี้ยังจะใช้ศูนย์ดังกล่าวในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยชิบะในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

มหาวิทยาลัยชิบะ เป็น 1 ใน 37 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกจาก Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นในโครงการ Top Global University เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก   โดยวางแผนจะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Global Human Resource Development Project และกิจกรรมอื่นๆ ในประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า 100 คน  โดยนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เหตุผลว่า สาเหตุที่เลือกเข้าศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติและได้รับความนิยมสูงสุดนั้น  เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่พักสะดวกสบาย อาหารอร่อย ถูกหลักสุขอนามัย และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่นักศึกษาต้องการ

 

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บมจ.ทีโอที (ทีโอที) โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มวิชาชีพโลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0” เพื่อเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ และผศ.สุดา ปีตะวรรณ กรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม จำกัด ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เปิดอบรมหลักสูตรแผนรายการฝึกอบรม-การธนาคารเพื่อการลงทุกอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 5 หรือ  5th Program-Lao Professional Investment Banking I (5th Program-La.PIB I) โดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศวิชาชีพขั้นต้น (Certificate) จากตลาดหลักทรัพย์ลาว(LSX) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ลาว

ICN ผู้ให้บริการรับเหมาวางระบบ ควง FSS ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการเสนอขายหลักทรัพย์ โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนวันที่ 31 ส.ค. 60 ที่กรุงเทพฯ ตอกย้ำปัจจัยพื้นฐานธุรกิจแกร่ง “มนชัย มณีไพโรจน์” ซีอีโอ เผย ICN มีศักยภาพการเติบโตสูง จากงานในมือที่รอรับรู้รายได้แน่นอนในปีนี้

เมื่อเร็วๆนี้ เกิดพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการภาพศิลปะขึ้นใจกลางเมือง ที่ DUKE Contemporary Art Space 

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (กลาง)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) “CRD” ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด  พร้อมด้วยนายสุพล ค้าพลอยดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมด้วยนางสาววิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา)ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป  (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ 7

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิพยจน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองจำนวน 200,000 เมล็ดให้กับลูกค้าผู้เอาประกันที่มาติดต่อธุรกรรมที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา 171 สาขาทั่วประ/เทศ รวมทั้งพนักงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ในกิจกรรม "ไทยสมุทรฯ รวมใจภักดิ์ปลูกดอกดาวเรือง" เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองไปปลูกให้บานสะพรั่งทั่วทั้งประเทศพร้อมกันในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม นี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความตั้งใจเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน โดยดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องด้วยทรงพระราชสมภพวันจันทร์ สีประจำพระองค์จึงเป็นสีเหลือง

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนร่วมปลูกดอกดาวเรืองในกิจกรรม “ดาวเรือง” ปลูกด้วยใจถวายพ่อหลวง ด้วยการแจกชุดเพาะกล้าดาวเรือง และคู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการปลูก เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดีเพื่อน้อมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองและนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารนำสินประกันภัย 1 ต้น แทน 1 ดวงใจ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560

Page 1 of 7