April 23, 2018

AEC

 “DITP” ไทย ร่วมกับ “กรมส่งเสริมการค้าลาว” เตรียมจัดงานครั้งใหญ่ “Top Thai Brands 2018” งานแสดงสุดยอดแบรนด์ไทย สุดยอดเครือข่ายไทย-ลาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านการค้าระหว่างกัน โดยมีผู้ประกอบการไทย-…