September 24, 2017

SMEs

MOC Biz Shop ร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดร้านค้าขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงสินค้าเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz…
ครั้งแรกของวงการค้าปลีก ในการเผยเคล็ดลับ และเปิดพื้นที่ขายให้ SMEs รุ่นใหม่ ต่อยอดแบรนด์ ทดลองตลาดให้เติบโตได้จริง นำมาสู่ 3 SMEs…
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ผลสำเร็จ 6 บทเรียนจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ www.NEClearning.com อาทิ การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ กลยุทธ์ด้าน…
ในช่วงครึ่งปีหลัง2560 และปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กางแผนแอคชั่นดัน SMEs รุกเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เตรียมผุดศูนย์ไฮเทคปักธง 77…
โครงการ Turnaround ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ มี SME เข้าร่วมทั้งสิ้น 13,751 ราย สามารถฟื้นฟูได้แล้ว 4,445…