September 24, 2017

Health

ปัจจุบันการวิ่ง นับว่าเป็นกีฬาอีก 1 ชนิดที่สังคมไทยนิยมกันมากขึ้น จึงทำให้หลายคนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเข้าร่วมในการวิ่งมาราธอน
ที่จริงแล้ว ยังมีคนไทยอีกมากที่ไม่รู้จัก หญ้าหวาน และสรรพคุณของหญ้าหวาน (Stevia) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ให้รสหวานตามธรรมชาติ.