November 18, 2017

New Gen

“คน” ต่างเจเนอเรชั่นต้องเข้าใจกัน เพราะธรรมชาติของแต่ละเจนฯถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจถึงความแตกต่างกันแล้ว ทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์จาก “จุดแข็ง สิ่งที่เป็นความโดดเด่น” ของเจนฯนั้นออกมาให้ได้ หลายครั้งๆ อาจจะมีความคิดที่ต้องการจะเปลี่ยนเค้า…

New Age of Thai

August 18, 2017
ปรากฎการณ์ที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส เมื่อโลกของคนสูงวัยกำลังจะมา สัดส่วนประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 20 ปี…
แบรนด์ “กิจการเพื่อสังคม” วีซ่าผ่านทางเพื่อค้นหา “งานที่ชอบ อาชีพที่ใช่“ บันทึกล่าฝัน และงานของ“ชาร์ลี” หากหลับตาแล้วนึกภาพเด็กหนุ่มสัญชาติไทยผู้เติบโตในสิงคโปร์ตั้งแต่เด็ก เขาเริ่มต้นค้นหาความชอบของตัวเองในช่วงสมัยวัยรุ่น งานแรกที่เขาเริ่มคือการเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านราเม็ง…