November 20, 2017

เปิดรับสมัคร คอร์สอบรม "Being a Leader ผู้นำทีมงาน"

หัวหน้างาน/ผู้จัดการ นับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงาน แทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และองค์กร

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้การเป็นผู้นำอย่างประสิทธิภาพด้วยการสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยพื้นฐานความสามารถที่มีอยู่และการพัฒนาฝึกฝนอย่างจริงจังเพื่อให้มีความเป็นผู้นำ
 • การพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ทักษะ ของผู้นำทีมงาน ให้มีความมั่นใจในตนเอง สามารถสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทีมงาน เพื่อการทำงานร่วมกันด้วยประสิทธิผลสูงสุด

เนื้อหาการอบรม

 • ผู้นำนั้น ..สำคัญไฉน?
 • บทบาท หน้าที่ หัวหน้างาน
 • แบบทดสอบตนเอง
 • คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดี
 • 360 องศา ภาระกิจของหัวหน้างาน
 • การเตรียมรับมือกับปัญหาที่ท้าทาย
 • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างานคนใหม่
 • คุณลักษณะของหัวหน้างาน
 • การเตรียมพร้อม เพื่อทำงานตำแหน่งใหม่
 • เทคนิคการบริหารจัดการทีมงาน
 • เทคนิคการบริหารการประชุมสู่ผลเลิศ
 • การพัฒนาศักยภาพตนเอง

จำนวนวันอบรม : 1 วัน

วันที่ : ศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60

เวลา : 09.00-16.00 น.

สถานที่ :  Myhotel CMYK   Ratchada (MRT ห้วยขวาง)

ผู้เข้าฝึกอบรม : หัวหน้างานและผู้จัดการ

วิทยากร : อ.สิริษา ปันยารชุน

รูปแบบการสัมมนา :

    50 % การบรรยาย

    50 % กรณีศึกษา

มีเอกสารการอบรม, 2 Break, 1 Lunch

*สำหรับผู้สมัคร นิติบุคคล

- ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

- หักภาษี ณ ที่จ่าย

- ลดหย่อนภาษี 200%

ประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

0 1055 4500 5845

 

ค่าลงทะเบียน : 3,700 บาท

(ยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%)

วิธีการชำระเงิน : 

บริษัท โกรว์ เอเชีย

ธ.กสิกรไทย สาขาอมตะนคร

013-8-33257-8

 

 

***ท่านสามารถลงทะเบียพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ >>  https://goo.gl/XwTh3X

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณโย : 086-341-6113

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Last modified on Tuesday, 18 July 2017 07:02