November 18, 2017

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)

อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ  โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า  แต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไว้ล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

  1. มีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
  2. รู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล
  3. สามารถวิเคราะห์และแยกแยะอันตรายและความเสี่ยงได้
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
  5. รู้วิธีการใช้และบำรุงรักษารถอย่างถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อรถเสีย

 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย

การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งาน

            ใช้รถอย่างไรถึงจะคุ้มค่า  เมื่อรถเสียท่านควรจะปฏิบัติอย่างไร  การสตาร์ตรถไม่ถูกวิธีอันตรายอย่างไร  ความสำคัญของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆบนแผงหน้าปัด  การขับรถอย่างไรถึงจะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานด้วยคำนิยามง่ายๆ บี-แวกอน การตรวจระบบเบรกธรรมดาและเอบีเอส ปัญหาของระบบเบรก การตรวจระบบไฟฟ้า การพ่วงแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด  การตรวจระบบระบายความร้อน สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด  การตรวจยาง ความหมายของยางที่ผู้ขับขี่ควรรู้  สาเหตุที่ทำให้ยางระเบิด การตรวจระบบน้ำมันเชื้อเพลิง สาเหตุที่ทำให้ไฟไหม้รถ การไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจน้ำมันหล่อลื่น ผลเสียของการเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถกินน้ำมันเครื่องมากเกินไป การตรวจน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  การตรวจเสียงดังต่างๆ การตรวจยางรองแท่นเครื่อง การตรวจยางหุ้มเพลาขับ การตรวจระยะฟรีพวงมาลัย การลากรถอย่างถูกวิธี และเครื่องมือที่ควรมีติดรถไว้ เป็นต้น

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

            สถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทย  ความหมายของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ มูลเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับขี่  การปรับแนวคิดเชิงบวก  การเตรียมการก่อนออกรถ การใช้พวงมาลัย ความสม่ำเสมอของการใช้กระจก ระยะหยุดรถ  การทิ้งห่างจากรถคันหน้า การขับรถเข้าออกทางร่วมทางแยก การใช้เบรกมือ การใช้เบรกเท้า การเบรกกะทันหัน  การสังเกตการณ์ การมอง 3 ระยะ (ไกล กลางและใกล้) การมองกวาดตา การมองข้ามไหล่ การคาดการณ์ล่วงหน้า การแก้ไขก่อนเกิดอุบัติเหตุ และการใช้เสียงนำสมองแยกแยะอันตรายและความเสี่ยงในขณะขับรถ เป็นต้น

 

จำนวนวันอบรม : 1 วัน

วันที่ : Wednesday, August 2, 2017

เวลา : 09.00-16.00 น.

สถานที่ :  My hotel CMYK   Ratchada (MRT ห้วยขวาง)

ผู้เข้าฝึกอบรม : ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน

วิทยากร : อ.สมปอง คงนิ่ม

รูปแบบการสัมมนา :

    75 % การบรรยาย

    25 % กรณีศึกษา

มีเอกสารการอบรม, 2 Break, 1 Lunch

สำหรับผู้สมัคร นิติบุคคล

- ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

- หักภาษี ณ ที่จ่าย

- ลดหย่อนภาษี 200%

ประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

0 1055 4500 5845

 

ค่าลงทะเบียน : 3,700 บาท

(ยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%)

บริษัท โกรว์ เอเชีย

ธ.กสิกรไทย สาขาอมตะนคร

013-8-33257-8

 

***ท่านสามารถลงทะเบียพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ >>  https://goo.gl/XwTh3X

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณโย : 086-341-6113

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Last modified on Thursday, 20 July 2017 05:25