September 24, 2017

Education

การเปลี่ยนแปลงของโลกในแง่มุมต่างๆ ทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังอันดับ1 ของเมืองไทย…
มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ใช้ชื่อจังหวัดมาตั้งเป็นชื่อของสถาบัน และแม้ว่าจังหวัดพะเยา จะให้ความรู้สึกถึงการเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่เหนือกว่าความรู้สึกคือ ข้อเท็จจริงที่ว่ามหาวิทยาลัยพะเยา หรือ ม.พะเยา มีความใหญ่ทั้งขนาดของพื้นที่และความพร้อมในทรัพยากร ทั้งอาคาร…
เมื่อครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงลักษณะของโครงการ Agile ไปแล้ว ครั้งนี้ผมจะอธิบายถึงลักษณะของทีมงานใน Agile Project หนึ่งใน Agile Value คือ…
 “ถามว่าวอลมาร์ตรู้หรือไม่ว่าจะมีการขายของออนไลน์ ถ้าเทียบกับอเมซอนทำไมอเมซอนประสบความสำเร็จ เป็นเพราะวอลมาร์ต มีเงินน้อยกว่า ไม่เก่งกว่าหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ วอลมาร์ต เก่ง รวยมีทุกอย่างที่เหนือกว่าอเมซอน…
เราต้องไม่มุ่งเน้นการหารายได้จากค่าเล่าเรียน จนกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตบัณฑิตในรูปแบบ จ่ายครบ จบแน่
เรากำลังสอนนักศึกษาที่เกิดในยุคไอทีด้วยอาจารย์ที่จบการศึกษาในยุคอุตสาหกรรมและในห้องเรียนที่สร้างมาแต่โบราณ
ปี 2559 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ก็จะก้าวเข้าสู่บรรยากาศของเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC โดยพร้อมเพรียงกันแล้ว หากมองดูในเวลานี้…
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการทำงานขององค์กรต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมของคนเราให้ได้รับผลกระทบไปด้วย
ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญพฤติกรรมของผู้บริโภค Gen Y ตอนปลี่ยจนถึงช่วง Gen Z
Business School Mission: Performance with Purpose
Page 1 of 3