November 20, 2017

Seminar/Event

CareerVisa จึงขอเชิญน้องๆมาร่วมกัน"ถามคำถาม"และ"ฟังคำตอบ"ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนกับเหล่าพี่ๆ มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม Inspiration Talk and Insight Panel Discussion…
นาทีนี้ใครๆ ก็พูดถึงเทรนด์ดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเอแบค วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มีการจัดเสวนา “Balancing Digital…
MBA CASE CONFERENCE สัมมนากลยุทธ์...หมัดเด็ดและเคล็ดลับ การตลาดอาหารแบบญี่ปุ่น