January 18, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 840

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

Caltex เดินหน้าลงทุนในไทย วางแผนปรับโฉมสถานีใหม่ ให้โดนใจลูกค้ามากขึ้น

March 20, 2018 583

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ประกาศวิสัยทัศน์ “Smart Value for Allซึ่งเป็นชื่อของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับปี 2561 – 2564 คาลเท็กซ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับคุณภาพ ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งมั่นขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันอย่างครบวงจร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและพันธมิตรในประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญในด้านต่างๆ อาทิ Smart Station, Smart Services, Smart Platform, Smart Partnershipและ Smart Products

หลายปีที่ผ่านมา คาลเท็กซ์ ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและการทำวิจัยการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำมาพัฒนาในการปรับกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอย่างเต็มตัว ก้าวสู่ยุคThailand 4.0 และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Societyที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในส่วนของ Smart Station คาลเท็กซ์ทุ่มเงินลงทุนในส่วนของการปรับปรุง พลิกโฉม และ ขยายสถานีบริการน้ำมัน กว่า 6 พันล้านบาท สำหรับปี 2561 จนถึงปี 2564 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและพันธมิตรในประเทศไทย คาลเท็กซ์  มีแผนขยายสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่องปีลุะ 50 แห่ง ตลอด ปีโดยตั้งเป้ามีสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในเครือข่ายไม่น้อยกว่า575 แห่งทั่วประเทศในปี 2564  

ในส่วนของของรูปแบบสถานีบริการน้ำมันโฉมใหม่นั้นยังอยู่ในระหว่างการสรุปแบบ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า รวมทั้งขนาด และทำเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันในการออกแบบ ซึ่งการออกแบบสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์รูปโฉมใหม่จะสะท้อนความสะดวก ผ่อนคลาย ทันสมัย สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างลื่นไหล ไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า คาดว่าบริษัทฯ จะเปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์รูปแบบใหม่ซึ่งถือเป็น Flagship แห่งแรกในไตรมาสที่ 4  อีกทั้งจะทยอยปรับปรุงและพัฒนาสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในแบบฉบับของคาลเท็กซ์ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่าที่ประทับใจควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง”

 

สำหรับ Smart Services หรือ องค์ประกอบในด้านการบริการ คาลเท็กซ์มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริการเป็นลำดับต้นๆ ด้วยการสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน และบุคลากรหน้าลาน เพื่อให้เข้าใจในส่วนงานบริการที่ได้มาตรฐาน มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น แคมเปญต่างๆ  รวมทั้งความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อให้มีทักษะสามารถให้บริการลูกค้าด้วยความประทับใจนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนายกระดับการบริการด้วยการบูรณาการสารสนเทศนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเพื่อที่จะสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างเสริมบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ Smart Platform คาลเท็กซ์มีแผนลงทุนสร้าง Platform ใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายTechnology 4.0เพื่อที่จะสามารถนำเสนอนวัตกรรมคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสอดรับกับไลฟ์สไตล์ทันสมัยของผู้บริโภค โดยนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ลูกค้าสามารถจัดการออเดอร์ เติมน้ำมัน จนกระทั่งจ่ายเงินได้ด้วยปลายนิ้วมือ นอกจากนี้เราก็ยังมีการวางแผนที่จะเปิดบริการระบบชำระเงินแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรด้วย

สำหรับ Smart Partnership นั้น คาลเท็กซ์มีแผนเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานีบริการน้ำมันให้ครบวงจรและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจค้าปลีกของสถานีบริการน้ำมันเพื่อขยายบริการและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้มากกว่าการเข้ามาเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรธุรกิจค้าปลีก ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟศูนย์บริการเปลี่ยนยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ศูนย์ซ่อมเบา ล้างรถ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกอื่นๆ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางในการเสริมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะทำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตร (Co-Promotion) เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ทั้งTrue และThe 1 Card เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจให้กับลูกค้าของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา โปรแกรม Loyalty ที่คาลเท็กซ์พัฒนาและนำเสนอร่วมกับ Trueและ The 1 Card ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งสองฝ่ายสามารถเติมเต็มประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้าคาลเท็กซ์และสมาชิกTrueYouละ The 1 Card รวมทั้งสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสถานีบริการน้ำมันได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกเหนือจากการนำเสนอประสบการณ์คุณค่า เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามวิสัยทัศน์Smart Value for All แล้ว ในด้านผลิตภัณฑ์ หรือ Smart Productsบริษัทฯ มิได้หยุดยั้งในการมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันระดับคุณภาพระดับโลกโดย ผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เทครอนใหม่ จากเทคโนโลยี คลีน แอนด์ไกลด์ (Clean & Glide Technology) ถือเป็นผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจที่คิดค้นมาเพื่อทำความสะอาดคราบเขม่าและปกป้องพื้นผิวโลหะภายในเครื่องยนต์ ช่วยลดแรงเสียดทานและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์ผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เทครอนใหม่ ของเราได้รับการทดสอบและพิสูจน์อย่างชัดแจ้งนะครับว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ เติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขในการขับรถอย่างลื่นไหลเต็มพลัง พร้อมประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้