Ad Top Header
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 809

Management

องค์กรทุกองค์กรล้วนขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่อยู่ภายในองค์กร การจะทำให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญคือการสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน ซึ่งในธุรกิจครอบครัวมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว สมาชิกในครอบครัวรู้จักนิสัยใจคอกันและกันมาตั้งแต่เกิด ความผูกพันจึงเกิดมาพร้อมกับการเป็นสมาชิกของครอบครัว พร้อมกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบบริหารจัดการที่แตกต่างกัน การคัดเลือกพนักงานที่มีภูมิหลังแตกต่างกันทั้งด้าน ถิ่นที่อยู่…
มีคำถามหนึ่งที่ผู้เขียนมักได้ตอบอยู่เรื่อยๆ คือ เคล็ดลับความสำเร็จของบริษัทญี่ปุ่นคืออะไร กับคำถามสั้นๆ เช่นนี้ ถ้าจะตอบให้ผู้ถามสิ้นสงสัยนั้นอาจต้องใช้เวลายาวนาน จึงขอเลือกหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญที่เป็นจุดแข็งของการบริหารธุรกิจในแบบญี่ปุ่นแท้ๆ คือ การใช้ Bottom…
ปัจจุบันวิธีการทำงานเริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการ บางคนเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่การที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานได้นั้น ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ในการทำงานหลายอย่าง และยิ่งในตำแหน่งผู้จัดการ…
การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารไทยมีสัดส่วนต่อจีดีพีของประเทศ 19.8 เปอร์เซ็นต์ ส่งออกรวมเป็นสัดส่วนประมาณ 23เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี มีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมจำนวนมากตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม ผู้แปรรูปอาหารรวมบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้กว่า 110,000 ราย…
ชะตาของมนุษย์กับองค์กรธุรกิจเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ มันมักถูกกระทบโดย “การเปลี่ยนแปลง” จะมากหรือน้อย จะแรงหรือเบา ขึ้นอยู่กับดีกรีการปรับตัวของแต่ละคนและแต่ละองค์กร จะปรับตัวได้ดี จนสามารถเอาประโยชน์จากคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ หรือจะปรับตัวได้แย่ จนเสียประโยชน์หรือล่มสลายไปเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ…
Page 2 of 2