Ad Top Header

NER ร่วมกับ APM และ บล.โนมูระ พัฒนสิน ร่วมโรดโชว์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่ 6

October 10, 2018 139

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายศิต ตันศิริ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่ 6