Ad Top Header

ซิกน่า ประเทศไทยเปิดตัวประกันสุขภาพกลุ่ม “CIGNA SPECTRUM”

December 06, 2018 103

บริษัท Cigna Thailand ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพกลุ่ม “CIGNA SPECTRUM” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย แผนประกันสุขภาพกลุ่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและปิดช่องว่างความกังวลของกลุ่ม Expat หรือกลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทย

โดยที่นาย จูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายเกี่ยวกับประกันสุขภาพตัวใหม่นี้ ที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจกลุ่ม Expat โดยเฉพาะเนื่องจากทางซิกน่าได้มองเห็นว่ากลุ่มคน Expat ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศได้มีความเครียดหลายอย่างเนื่องจากจะต้องอยู่ไกลบ้านและกว่า 40% ของชาว Expat นั้นไม่มีประกันกลุ่มหรือทางบริษัทไม่ได้ทำแระกันกลุ่มให้ จึงทำให้เกิดความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพถ้าหากจะต้องอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดตน

หลังจากที่ Cigna ได้ทำ Survey ประจำปีหรือ CIGNA 360° Well-being Survey และ Globally Mobile Surveys ของซิกน่า จึงได้พบว่า คนส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจกับการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ จากปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนที่สูงกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามระดับความพึงพอใจโดยรวมยังถือว่าต่ำกว่าผู้ที่อาศัยและทำงานในประเทศบ้านเกิดของตน นอกจากนั้นพวกเขายังกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล หากตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บป่วย รวมถึงการไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพออีกด้วย

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้กลุ่ม Cigna มองเห็นถึงปัญหา จนได้เปิดตัว CIGNA SPECTRUM เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม Expat ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ โดยที่แผนประกันสุขภาพกลุ่ม CIGNA SPECTRUM เริ่มต้นให้บริการที่ 2 คนขึ้นไป แผนประกันนี้สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาของซิกน่าได้ทั่วโลกและซิกน่าวางช่องทางจำหน่ายขายแผนประกันโดยเน้นผ่านโบรกเกอร์ ด้วยอัตราส่วน 60%-80% นอกจากนี้ทางซิกน่ายังมี application Cigna Envoy ที่จะทำให้การเบิกจ่ายค่ารักษากับทางประกันผ่านทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคน จึงทำให้ประกันของซิกน่าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังจะไปทำงานอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศแล้ว ทำให้หมดห่วงเรื่องการรักษาสุขภาพเมื่ออยู่ต่างเมือง