October 21, 2018
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

ครั้งแรกเปิดระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ

January 02, 2018 353

รัชกร  ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี ร่วมกับ บริษัทน้ำมันชั้นนำ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบัตรเครดิตน้ำมัน TMB Fleet Card ให้กับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการซื้อน้ำมัน ณ สถานีบริการ

ล่าสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานฯ ทีเอ็มบี จึงได้พัฒนาระบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้หักภาษีจากสถานีบริการน้ำมัน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรในนามของหน่วยงานฯ โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป