December 19, 2018
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 840

สถาบันอาหาร ทำ MOU สมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

March 19, 2018 302

ยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์   ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ ดร.ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากลให้แก่สมาชิกเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบผลิตผลโดยตรง และผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยสถาบันอาหารจะสนับสนุนข้อมูลด้านการวิจัย งานวิชาการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันอาหาร