November 20, 2018
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6847

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 800

ครบรอบ 19 ปีนิตยสารMBA จัดสัมนาความรู้ "ICO เพื่อนักลงทุนและนักระดมทุน"

April 24, 2018 834

นิตยสาร MBA  จัดสัมนาในหัวข้อ  “ICO  IN  ACTION  SEMINAR :  ยุทธการก้าวสู่ ICO”  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการระดมทุน Initial Coin Offering (ICO) สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนผู้ที่สนใจ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อีเทอนิตี้ บอลล์รูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ช่วงบ่าย

ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว ผู้ก่อตั้งนิตยสาร MBA กล่าวว่า “ในฐานะสื่อ เรามีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุน งานสัมนานี้เราจัดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีหัวก้าวหน้า Startup นักลงทุน สื่อมวลชน      ตลอดจนบุคคลที่สนใจในการเพิ่มพูน ความรู้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในเวทีสกุลเงินดิจิทัล  และเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรที่สนใจตลาดเงินดิจิทัลต่อไป”

 

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ 

 

ทั้งนี้ เรื่องของเงินดิจิทัลและการระดมทุน ICO กำลังเป็นกระแส และเป็นที่สนใจในกลุ่มนักลงทุน และผู้ประกอบการ  ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย FinTech  และประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติระบบชำระเงิน สภานิติบัญญัติ ได้ให้ความเห็นว่า “Technology Disruption ก่อให้เกิดโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ๆ เกิดโฉมใหม่ของตลาดทุน และการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจ ซึ่งการระดมทุนในรูปแบบของ ICO นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ เป็นเครื่องมือสำคัญอีกช่องทางในการระดมทุนทางการเงินที่จะช่วยสานฝันให้กับผู้ประกอบการ เกิดการระดมทุน เกิดการจ้างงาน จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาและเข้ามากำกับดูแลให้ตลาดทุนแนวใหม่นี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและธุรกิจได้จริง ป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในทางเสียหายได้”

 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) กล่าวว่า “โลกกำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เป็นกระแส  สึนามิที่ไม่ สามารถต่อต้านได้  ระบบโทรคมนาคม 5 G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในปี 2020-2025 จะเชื่อมโยงโลกให้เข้าสูความเป็นดิจิทัล  โลกแห่งการลงทุนและการเงินการธนาคารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  ทำให้ผู้คนมีพลังอำนาจ และขีดความสามารถในการลงทุนจะอยู่ในมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องพึ่งสถาบันการเงิน”

 

 

ในงานสัมนามีผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่สนใจในเรื่องสกุลเงินดิจิทัลมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ สุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย  ผู้ก่อตั้งโครงการขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT)และโครงการจังหวัดพัฒนาเมือง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) 

ปรมินทร์   อินโสม นักพัฒนาเงินดิจิทัลและผู้ก่อตั้ง ZCoin , SATANG  และ TDAX 

ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด                 

จักรกฤช ทัฬหชาติโยธิน Co-Founder and Chief Blockchain Officer, Six Corporation PTE Ltd.

และเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด

ในประเด็นของเสวนาว่าด้วย ICO : Opportunities and Consideration โดยผู้จัดคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสในการต่อยอดการพัฒนาทางการเงินให้บูรณาการกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรต่อไป