August 21, 2018
Ad Top Header

ดีลอยท์ ประเทศไทยประกาศแต่งตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

August 07, 2018 138

บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยจะรับผิดชอบงานด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ของ ดีลอยท์ ประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ก่อนร่วมงานกับ ดีลอยท์ ประเทศไทย ดร.นเรนทร์ เคยร่วมงานกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ดูแลลูกค้ารัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังเคยทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำในธุรกิจด้านเทคโนโลยีกว่า 20 ปี มีประสบการณ์งานด้านที่ปรึกษาธุรกิจ  การขายและการตลาด โดยเชี่ยวชาญในสายงานไอที การบริหารจัดการและการตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาด และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  นอกจากนี้ ดร.นเรนทร์ ยังเคยเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ไอที ดิจิติอลมาร์เก็ตติ้ง การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน  

ดร.นเรนทร์ จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นเรนทร์จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของดีลอยท์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจ  รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  รวมทั้งจะสร้างผลกระทบในแง่บวกให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป