December 19, 2018

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียน มอบชุดรับประทานอาหารเพื่อใช้เป็นภาชนะประจำตัวให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดดให้ได้รับความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางภาชนะใส่อาหาร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15 ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียน มอบชุดรับประทานอาหารเพื่อใช้เป็นภาชนะประจำตัวให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดดให้ได้รับความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางภาชนะใส่อาหาร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15 ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียน มอบชุดรับประทานอาหารเพื่อใช้เป็นภาชนะประจำตัวให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดดให้ได้รับความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางภาชนะใส่อาหาร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15 ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียน มอบชุดรับประทานอาหารเพื่อใช้เป็นภาชนะประจำตัวให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดดให้ได้รับความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางภาชนะใส่อาหาร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15 ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้