April 18, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

New News

เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านสุขภาพ เปิดโปรเจกต์ยักษ์ด้านการดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ภายใต้ชื่อ “Premier Health Solutions”…
หลังพบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุโตไม่ทันความต้องการของตลาด และยังมีการคาดการณ์ว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้า ในปี 2563 ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 14 ล้านคน หรือร้อยละ…
นาทีนี้ใครๆ ก็พูดถึงเทรนด์ดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเอแบค วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มีการจัดเสวนา “Balancing Digital…
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของภาครัฐบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดย คุณวันเพ็ญ เกตุชาญชัย (ที่ 2…