August 22, 2018
Ad Top Header
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

23 Technology Deep Shift : 5 การประมวลผลที่พบได้ทุกหนแห่ง Ubiquitous Computing

November 02, 2017 342

จุดพลิกผัน: มีจำนวนประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นประจำประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

ภายในปี 2025: 79 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น

   

การประมวลผลเริ่มเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ทุกวันมากขึ้น และอำนาจของการประมวลผลกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายแก่คนทั่วไปอย่างไม่เคยมีมาก่อน เป็นเพราะคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สมาร์ตโฟนแบบ 3G/ 4G หรือบริการแบบ Cloud

 

ปัจจุบันมีประชากรโลกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถึง 43 เปอร์เซ็นต์ และเฉพาะปี 2014 ปีเดียว ก็มีการจำหน่ายสมาร์ตโฟนไปแล้ว 1.2 พันล้านเครื่อง สำหรับปี 2015 คาดกันว่ายอดขายแทบเล็ตจะสูงกว่ายอดขายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี โดยยอดขายโทรศัพท์มือถือ (รวมทั้งหมด) จะมีอัตราสูงกว่าของคอมพิวเตอร์ประมาณหกต่อหนึ่ง ในขณะที่อัตราความเร็วของการนำมาใช้งานของอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตแซงหน้าช่องทางสื่ออื่นๆ จึงคาดกันว่าภายในเวลาไม่กี่ปี จะมีประชากรโลกเข้าถึงเว็บไซต์เป็นประจำถึงหนึ่งในสามเลยทีเดียว

 

ในอนาคต การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศเป็นประจำจะไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น แต่ยังเป็นสิทธิพื้นฐานเช่นเดียวกับการมีน้ำสะอาด ประกอบกับเทคโนโลยีไร้สายนั้นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานน้อยกว่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ไฟฟ้า ถนน และ น้ำ) จึงสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าใครจากประเทศไหนก็ตามสามารถเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์จากอีกฟากหนึ่งของโลกได้ การสร้างและการเผยแพร่คอนเทนต์ (เนื้อหา) จะง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน

 

ผลกระทบเชิงบวก

- การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของประชากรผู้ด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยพัฒนา (“โครงข่ายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง”) (แก้ปัญหา “Last Mile” ได้นั่นเอง) 

- การเข้าถึงการศึกษา บริการด้านการดูแลสุขภาพและบริการของรัฐ

- การมีตัวตน

- การเข้าถึงทักษะ โอกาสการจ้างงานมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในประเภทของงาน

- ขนาดตลาด/ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวขึ้น

- มีข้อมูลมากขึ้น

- การมีส่วนร่วมของพลเมืองมากขึ้น

- การพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตย/ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

“โครงข่ายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง” ; ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการเข้าไปจัดการและการเกิดภาวะเสียงก้องให้ห้องแคบนั่นเอง

 

ผลกระทบเชิงลบ

- การจัดการและการเกิดภาวะเสียงก้องในห้องแคบมากขึ้น

- ความแตกแยกทางการเมือง

- การให้บริการแบบ walled garden (หมายถึงมีสภาพแวดล้อมแบบจำกัด เปิดสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น) ไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึงอย่างเต็มที่ในบางภูมิภาค/ประเทศ

 

การเปลี่ยนแปลงในพฤติการณ์

เพื่อให้ผู้ใช้อีก 4 พันล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จะต้องจัดการกับปัญหาสำคัญสองประการนี้ให้ได้ก่อน กล่าวคือ ต้องมีช่องทางเข้าถึง และสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวได้ ขณะนี้มีการเร่งรัดเพื่อจัดหาช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์แก่คนในส่วนอื่นของโลก และมีประชากรซึ่งอาศัยอยู่ภายในรัศมีของสัญญาณโทรศัพท์มือถือประมาณสองกิโลเมตร ที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกต่างก็ขยายช่องทางเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของตนกันอย่างรวดเร็ว เช่น Facebook ได้เปิดตัว Free Basics ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่ม Internet.org ของบริษัท เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุด และกำลังพัฒนาโดรนส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส่วนโครงการ Project Loon ของ Google ใช้บอลลูน และ SpaceX กำลังลงทุนสร้างเครือข่ายดาวเทียมใหม่แบบต้นทุนต่ำ

 

เรื่อง : วิริญบิดร  วัฒนา